Rivstart.se
Allt du måste veta om att starta eget

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Mötesteknik ord och begrepp


Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik:

Acklamation - är en form av ja-rop där ordförande ställer en fråga som deltagarna förväntas svara ja på.

Adjungera - Innebär att man låter utomstående personer vara med vid möte och ofta då som konsult eller rådgivare i någon särskild fråga men utan rösträtt.

Absolut Majoritet - Innebär att mer än hälften av av rösterna tycker samma sak

Anvarsfrihet - När mötesdeltagarna fått del av styrelsens berättelse vid årsmöte beslutas om styrelsen ska få ansvarsfrihet - dvs. att styrelsen inte kan ställas till svars för något som hänt under året de fått ansvarsfrihet för.

Avslag - När ett förslag förkastas

Beslutsgång - Metoden man fattar beslut på. Det kan till exempel vara genom att man först försöker hitta en lösning som alla går med på och om det inte fungerar så röstar man öppet. Om frågan är känslig kan man göra en sluten omröstning (sluten votering)

Beslutsmässig - egentligen vilket beslutsskick styrelsen är i vad gäller närvaro i förhållande till stadgarna.

Besvarad - ett förslag anses vara besvarat om kraven som finns i förslaget redan är tillgodosedda.

Bifall - Accepterande.

Bordlägga - att bordlägga ett ärende innebär att det skjuts upp till ett senare tillfälle.

Dagordning - De ärenden som ska avhandlas under mötet

Fullmakt - ett dokument från en icke närvarande medlem som bevisar att en närvarande medlem har rätt att uttala sig i hans/hennes ställe.

Fyllnadsval - När någon styrelsemedlem har avgått innan mandatperioden är slut (till exempel vid en flytt i en bostadsrättsförening) så tillsätter man en annan medlem i ett fyllnadsval.

Förslagsrätt - Har den som har rätt att föra fram ett förslag till styrelsen eller årsmöte

Försökskvotering - Är en teströstning för att se om det finns tillräckligt tydligt beslutsunderlag utan att behöva gå till sluten votering.

Justera - Innebär att någon (justeraren) kontrollerar att mötesprotokollet är riktigt.

Jämkning - Om två förslag är lika kan de sammanfogas till ett.

Kallelse - Meddelande om tid och plats för styrelsemöte.

Konsensus - När alla är överens i en fråga.

Konstituering - Är hur uppdragen i styrelsen fördelas.

Mandatperiod - Är den tidsperiod för vilken styrelsen väljs - oftast ett år i taget.

Minoritet - Ett mindre antal röster.

Nominering - Förslag på personer till olika funktioner

Ordningsfråga - Behandlar hur mötet ska skötas, till exempel hur röstningen ska göras.

Presidium - Är de personer som leder ett större möte.

Proposition - Förslag.

Propositionsordning - I vilken ordning propositionerna ska läggas fram

Protokoll - Den skrivelse som görs i samband med mötet där beslut och annat tecknas ned.

Remiss - Är när man lämnar över ärendet till någon annan, kanske en konsult för ett yttrande.

Reservation - Den som anmäler reservation i ett beslut tar avstånd från beslutet.

Röstlängd - en lista över de som har rätt att rösta.

Rösträknare - den person som räknar röster vid omröstning.

Stadgar - Är föreningens/företagets/organisationens regler för hur man ska arbeta.

Styrelse - De personer som sköter föreningens/företagets/organisationens affärer mellan årsmötena.

Suppleant - Är en ersättare till någon i styrelsen när han/hon inte kan närvara.

Valberedning - Är en grupp människor som utses på årsmötet för att komma med förslag till nya personer att välja till olika uppdrag i styrelsen.

Verksamhetsberättelse - Styrelsens redogörelse för det gångna året.

Yrkande - Är ett förslag.

Yttrande - Är styrelsens kommentar till ett förslag.

Lästips som andra har gillat

Handbok för smartare möten

”Jag ville ha en bok med mötesteknik och fick det men fick också en läxa. Plötsligt insåg jag hur mycket tid vi slösat bort på jobbet i möten som inte gav något. Nästan så man skäms. Men det är slut med det nu. Vi använder boken som en ”Bibel” för våra möten nu.”
Gunnar Edblom, Nynäshamn

”Jag tycker att våra möten har fått mer stuns efter att vi läste boken allihop på jobbet. Alla är mer förberedda, ingen kommer försent och vi har inte längre möten som inte resulterar i något konkret. Vi har numera rätt folk på mötena och drar inte in folk som inte har med ämnet att göra. Tack Redaktionen för bra böcker som ger resultat.”
Pia Hansson, Vaxholm

”Boken gav på ett väldigt enkelt sätt en helhetsbild av hur man praktiskt går tillväga för att få så effektiva möten som möjligt. Jag har fått en helt ny insikt i hur viktigt det är att förbereda sig ordentligt inför ett möte, oavsett vilken typ av möte det är och jag har fått ut minst 50% mer av mötena på mindre än halva tiden. Kan varmt rekommenderas till den som värdesätter sin tid.”
Tobias Karlsson, Norrköping

”Alla tipsen var bra tycker jag, speciellt olika mötestyperna och att ha en bra agenda. Jag har använt mig av ”bikupan” och märkt att det fungerar väldigt bra, grupper med mindre deltagare fungerar bättre.”
Karineh tahmasian

Läs mer om boken och vad fler läsare tycker här...

Om artikelförfattaren:

Stefan Ekberg har skrivit ett fyrtiotall böcker om företagande och personlig utveckling och har grundat Bokförlaget Redaktionen

Lägg gärna till mig som vän på Facebook

Läs mer om den här sajten här

Veckans samvetsfråga:
När allt är sagt och gjort - har du då sagt mer än du har gjort?
Rivstart.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se | Sitemap