Rivstart.se
Allt du måste veta om att starta eget

Kundvagnen är tom
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUpon

Affärsavtal - så gör du

Att skriva affärsavtal - praktiska råd
(råden kommer från advokat Magnus Brorsson som skrivit den här praktiska guiden)

• Muntliga avtal är giltiga för det mesta, men inte alltid. Se till att du vet när ett avtal behöver vara skriftligt för att gälla.

• Skriv enkelt

• Skriv tydligt

• Glöm inte bort att skriva in det viktigaste (vad, när, var, hur och till vilket pris)

• Beskriv det som avviker från det normala

• Tänk igenom vad ni kan bli oense om

• Inkludera gärna ett standardavtal genom att hänvisa till det i avtalstexten och ta in det som bilaga, men innan du gör det måste du vara säker på att det är ett standard-avtal som är lämpligt i den aktuella situationen och att det inte innehåller något som strider mot det ni kommit överens om.

• Om du inte har tillgång till något lämpligt standardavtal (vilket du bör ha för alla dina dagliga affärer) överväg om du behöver hjälp för att kontrollera om det är något mer som behöver regleras.

• Se till att få med alla villkor i avtalet innan det skrivs under, sedan är det för sent.

• Skriv i avtalet hur många originalexemplar som upprättats och vilka som fått originalexemplar. Alla originalexemplar ska undertecknas.

• I avtal som består av mer än en sida bör sidorna numreras. Det totala antalet sidor bör också anges.

• Vanligen skrivs avtal under efter sista avtalspunkten. Detta är att rekommendera framför det ibland förekommande att signeringen sker på första sidan med den egentliga avtalstexten därefter, eftersom det blir tydligare att parterna godkänner hela avtalet.

• Avtal på flera sidor ska helst signeras (eller undertecknas) på varje sida. Gör i så fall detta på ett sätt så att det inte i efterhand går att lägga till ytterligare text.

• Datera namnteckningarna. Om parterna undertecknar avtalet vid olika tidpunkter ska de olika tidpunkterna anges.

• Ange på vilken ort avtalet undertecknats. Om parterna undertecknat på olika orter ska de olika orterna anges.

• Underteckna helst med blå skrift eftersom svart skrift kan ge intryck av att dokumentet är en fotokopia.

• När ett företag skriver under avtal ska det ske genom s.k. firmateckning. Detta sker genom att företagets namn skrivs först och därunder skriver firmatecknaren sin namnteckning.

• Skriv namnförtydliganden så att det framgår vem som undertecknat.

• Bevittning behövs normalt inte (det finns några undantag t. ex. fastighetsköp) men kan vara bra ur bevissynpunkt. Eventuella vittnen bör kunna identifieras, t. ex. genom namnförtydligande och adress. Tänk på att vittnena intygar att avtalet undertecknats enligt vad som framgår av bevittningen. De bör alltså ha sett på när under-tecknandet skedde.

• Eventuella ändringar för hand i ett utskrivet avtal bör signeras så att det framgår att parterna godkänt ändringen. Signeringen bör göras i direkt anslutning till ändringen och på ett sätt som omöjliggör ytterligare ändringar i efterhand.

• Anlita professionell hjälp när du ska skriva ett avtal du inte är van vid eller ett avtal som är av speciell betydelse för din verksamhet – det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att tvista i efterhand.


Tips
Lär dig mer om

affärsavtal för företag och företagareRivstart.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se | Sitemap